f
title
แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1036 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 9 รายการ 10/01/2562 74,962.27 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1037 แขวงทางหลวงระยอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ งานยกระดับมาตรฐานทางและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3471 ตอนควบคุม 0100 ตอน บางบุตร - ชุมแสง ระหว่าง กม.29+760 - กม.29+930 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/02/2562 9,999,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1038 แขวงทางหลวงระยอง จ้างเหมาผลิตป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ มาตรการรณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 จำนวน 4 รายการ 21/12/2561 33,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1039 แขวงทางหลวงระยอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0503 ตอน ระยอง - กะเฉด ที่ กม.227+243 (สามแยกค่ายทหารพัน ร.7) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/03/2562 3,182,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1040 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 19/12/2561 4,760.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1041 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 19/12/2561 277,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1042 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ 18/12/2561 37,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1043 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ 17/12/2561 8,363.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1044 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 17/12/2561 8,520.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1045 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 17/12/2561 24,994.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1046 แขวงทางหลวงระยอง จ้างเหมาทำการงานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 3574 ตอนควบคุม 0201 ตอน เขาน้อย - บ้านค่าย ที่ กม.27+891 (สี่แยกปากแพรก) ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/12/2561 477,135.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1047 แขวงทางหลวงระยอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0502 ตอน มาบตาพุด - ระยอง ระหว่าง กม.207+000 - กม.207+620 ปริมาณงาน 12,135 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/01/2562 9,990,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1048 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 13 รายการ 12/12/2561 39,774.83 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1049 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 10 รายการ 12/12/2561 62,726.40 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1050 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 11 รายการ 12/12/2561 84,001.66 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1,036 ถึง 1,050 จาก 1,108 รายการ