f
title
แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1051 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 12/12/2561 11,696.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1052 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 12/12/2561 34,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1053 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน 1 รายการ 12/12/2561 72,225.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1054 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 11/12/2561 46,582.43 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1055 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 11/12/2561 96,343.67 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1056 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 11/12/2561 94,586.35 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1057 แขวงทางหลวงระยอง จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ จำนวน 11 รายการ 11/12/2561 41,090.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1058 แขวงทางหลวงระยอง จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ 11/12/2561 20,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1059 แขวงทางหลวงระยอง จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ จำนวน 7 รายการ 11/12/2561 10,630.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1060 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 11/12/2561 7,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1061 แขวงทางหลวงระยอง ประกวดราคาจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเฉด – ป่าเตียน ระหว่าง กม.253+440 – กม.254+590 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/02/2562 9,990,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1062 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 07/12/2561 48,150.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1063 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 06/12/2561 245,757.60 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1064 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ 06/12/2561 22,537.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1065 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 06/12/2561 72,225.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1,051 ถึง 1,065 จาก 1,108 รายการ