f
title
แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
16 แขวงทางหลวงระยอง จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องจักร จำนวน 8 รายการ หมายเลขกรมฯ 25-6643-99-7 17/11/2564 11,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
17 แขวงทางหลวงระยอง จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องจักร จำนวน 8 รายการ หมายเลขกรมฯ 44-0253-17-9 17/11/2564 7,760.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
18 แขวงทางหลวงระยอง งานโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อบริการประชาชนอย่างทั่วถึงในอำเภอปลวกแดง งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ในทางหลวงหมายเลข 3245 ตอนควบคุม 0100 ตอน อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล - หนองเสือช้าง ระหว่าง กม.13+780 - กม.15+025 23/11/2564 9,980,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
19 แขวงทางหลวงระยอง ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ/เครื่องตัดหญ้าชำรุด จำนวน 43 รายการ 16/11/2564 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
20 แขวงทางหลวงระยอง จ้างเหมาทำการงานไฟฟ้าแสงสว่าง (ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0503 ตอน ระยอง - กะเฉด ระหว่าง กม.247+410 - กม.247+874 ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/11/2564 449,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
21 แขวงทางหลวงระยอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อบริการประชาชนอย่างทั่วถึงในอำเภอปลวกแดง งานโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ในทางหลวงหมายเลข 3574 ตอนควบคุม 0201 ตอน เขาคันทรง - บ้านค่าย ระหว่าง กม.16+025 - กม.17+235 23/11/2564 9,950,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
22 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 12/11/2564 96,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
23 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักร จำนวน 1 รายการ หมายเลขกรมฯ 74-6130-09-1 12/11/2564 7,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
24 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 11 รายการ 11/11/2564 145,960.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
25 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ 10/11/2564 57,240.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
26 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักร จำนวน 1 รายการ หมายเลขกรมฯ 23-6145-97-1 10/11/2564 7,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
27 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 09/11/2564 92,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
28 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ 09/11/2564 305,840.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
29 แขวงทางหลวงระยอง จ้างเหมาซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 344 ตอนควบคุม 0201 ตอน คลองเขต - กระแสบน ที่ กม.86+799 ปริมาณงาน 1 แห่ง 05/11/2564 39,842.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
30 แขวงทางหลวงระยอง จ้างเหมาซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 363 ตอนควบคุม 0100 ตอนศูนย์ราชการระยอง - นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ที่ กม.0+742 ปริมาณงาน 1 แห่ง 05/11/2564 44,077.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 16 ถึง 30 จาก 1,108 รายการ