f
title
แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
กิจกรรมจิตอาสาฯ “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจ” 16 ต.ค. 63
ลงวันที่ 16/10/2563

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 นายรุ่งโรจน์ สถิตย์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระยอง พร้อมเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 และวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 โดยดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ และทำความสะอาด บริเวณวัดบ้านเก่า ตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
#แขวงทางหลวงระยอง
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง1586 


'