f
title
แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
โครงการก่อสร้างสาย ต.มาบตาพุด - อ.นิคมพัฒนา รวมทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3191 กับทางหลวงหมายเลข 3375 (เดิม) (แยกนิคมพัฒนา) จ.ระยอง
ลงวันที่ 07/10/2562

 โครงการก่อสร้างสาย ต.มาบตาพุด - อ.นิคมพัฒนา รวมทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3191 กับทางหลวงหมายเลข 3375 (เดิม) (แยกนิคมพัฒนา) จ.ระยอง

เริ่มต้นสัญญาวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 18 มิถุนายน 2565 ระยะเวลาทำการ 1,080 วัน

 

โดยมี บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับจ้าง

#ผู้ควบคุมงาน นายพิทยา เศรษฐิเวียงภูบาล  

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
แผนการจัดการจราจรในระหว่างการก่อสร้างของโครงการฯ 30 กันยายน - 6 ตุลาคม 2562 37 ดาวน์โหลด
แผนการจัดการจราจรในระหว่างการก่อสร้างของโครงการฯ 7 ตุลาคม - 13 ตุลาคม 2562 36 ดาวน์โหลด
แจ้งปิดถนนทางหลวงหมายเลข 3191 ช่วงกม.12+750 - กม.13+100 เพื่อยกสะพานลอย 13 ดาวน์โหลด

'