แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย อ.บ้านฉาง - ระยอง ตอน 2
ลงวันที่ 20/10/2563

 

 

 

ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย อ.บ้านฉาง - ระยอง ตอน 2

สัญญาที่

สท.2/29/2563  ลงวันที่  30 กันยายน 2563

วันเริ่มต้นสัญญา

1 ตุลาคม 2563

วันสิ้นสุดสัญญา

18 เมษายน 2566

ระยะเวลาทำการ

930 วัน

ค่างานตามสัญญา

696,383,500.00  บาท

ผู้รับจ้าง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทพิพัฒน์

มาตรฐานทาง

ชั้นพิเศษ 8 ช่องทางจราจร

 

 

รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างทาง ประจำเดือน  กันยายน  2564

ผลงานประจำเดือน

1.972 %

ผลงานรวมได้

27.058 %

แผนงานประจำเดือน

2.059 %

แผนงานรวม

20.469 %

เร็วกว่าแผน

+  6.589 %

 ปัญหาและอุปสรรค

     - ต้นไม้หวงห้ามติดขัดการก่อสร้าง

     - ติดขัดระบบสาธารณูปโภค (เสาไฟฟ้าและแนวท่อประปา)

 ---------------------------------------------------------------------

รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างทาง ประจำเดือน  สิงหาคม  2564

ผลงานประจำเดือน

3.848 %

ผลงานรวมได้

25.086 %

แผนงานประจำเดือน

2.059 %

แผนงานรวม

18.410 %

เร็วกว่าแผน

+  6.676 %

 ปัญหาและอุปสรรค

     - ต้นไม้หวงห้ามติดขัดการก่อสร้าง

     - ติดขัดระบบสาธารณูปโภค (เสาไฟฟ้าและแนวท่อประปา)

 ---------------------------------------------------------------------

รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างทาง ประจำเดือน  กรกฎาคม  2564

ผลงานประจำเดือน

1.371 %

ผลงานรวมได้

21.238 %

แผนงานประจำเดือน

2.070 %

แผนงานรวม

16.351 %

เร็วกว่าแผน

+  4.887 %

 ปัญหาและอุปสรรค

     - ต้นไม้หวงห้ามติดขัดการก่อสร้าง

     - ติดขัดระบบสาธารณูปโภค (เสาไฟฟ้าและแนวท่อประปา)

 ---------------------------------------------------------------------

รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างทาง ประจำเดือน  มิถุนายน  2564

ผลงานประจำเดือน

3.511 %

ผลงานรวมได้

19.867 %

แผนงานประจำเดือน

2.557 %

แผนงานรวม

14.281 %

เร็วกว่าแผน

+  5.586 %

 ปัญหาและอุปสรรค

     - ต้นไม้หวงห้ามติดขัดการก่อสร้าง

     - ติดขัดระบบสาธารณูปโภค (เสาไฟฟ้าและแนวท่อประปา)

 ---------------------------------------------------------------------

 

รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างทาง ประจำเดือน  พฤษภาคม  2564

ผลงานประจำเดือน

3.893 %

ผลงานรวมได้

16.356 %

แผนงานประจำเดือน

2.322 %

แผนงานรวม

3.343 %

เร็วกว่าแผน

+  4.632 %

 ปัญหาและอุปสรรค

     - ต้นไม้หวงห้ามติดขัดการก่อสร้าง

     - ติดขัดระบบสาธารณูปโภค (เสาไฟฟ้าและแนวท่อประปา)

 ---------------------------------------------------------------------

 

รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างทาง ประจำเดือน  เมษายน  2564

ผลงานประจำเดือน

5.772 %

ผลงานรวมได้

12.463 %

แผนงานประจำเดือน

3.354 %

แผนงานรวม

8.381 %

เร็วกว่าแผน

+  4.082 %

 ปัญหาและอุปสรรค

     - ต้นไม้หวงห้ามติดขัดการก่อสร้าง

     - ติดขัดระบบสาธารณูปโภค (เสาไฟฟ้าและแนวท่อประปา)

 ---------------------------------------------------------------------

 

รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างทาง ประจำเดือน  มีนาคม  2564

ผลงานประจำเดือน

1.007 %

ผลงานรวมได้

6.691 %

แผนงานประจำเดือน

3.011 %

แผนงานรวม

5.027 %

เร็วกว่าแผน

+  1.664 %

 ปัญหาและอุปสรรค

     - ติดขัดระบบสาธารณูปโภค (เสาไฟฟ้าและแนวท่อประปา)

 ---------------------------------------------------------------------

 

รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างทาง ประจำเดือน  กุมภาพันธ์  2564

ผลงานประจำเดือน

2.027 %

ผลงานรวมได้

5.684 %

แผนงานประจำเดือน

0.923 %

แผนงานรวม

2.016 %

เร็วกว่าแผน

+  3.668 %

 ปัญหาและอุปสรรค

     - การจราจรหนาแน่น ติดขัดระบบสาธารณูปโภค (เสาไฟฟ้าและแนวท่อประปา)

 ---------------------------------------------------------------------

 

รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างทาง ประจำเดือน  มกราคม  2564

ผลงานประจำเดือน

2.191 %

ผลงานรวมได้

3.657 %

แผนงานประจำเดือน

0.559 %

แผนงานรวม

1.093 %

เร็วกว่าแผน

+  2.564 %

 ปัญหาและอุปสรรค

     - การจราจรหนาแน่น ติดขัดระบบสาธารณูปโภค (เสาไฟฟ้าและแนวท่อประปา)

 ---------------------------------------------------------------------

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
แผ่นพับโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 ช่วง อ.บ้านฉาง-ระยอง ตอน 2 ระหว่างกม.208+400 - กม.210+445 และ กม.211+295 - กม.216+990 526 ดาวน์โหลด
แผ่นพับโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 ช่วง อ.บ้านฉาง-ระยอง ตอน 1 ระหว่างกม.192+150 - กม.204+100 และ กม.204+600 - กม.208+400 ตอน 2 ระหว่างกม.208+400 - กม.210+445 และ กม.211+295 - กม.216+990 311 ดาวน์โหลด

'