f
title
แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย อ.บ้านฉาง - ระยอง ตอน 2
ลงวันที่ 20/10/2563

โครงการก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 3 สาย อ.บ้านฉาง - ระยอง ตอน 2

ระหว่างกม.208+400 - กม.210+445 และ กม.211+295 - กม.216+990

 

เริ่มต้นสัญญาวันที่ 1 ตุลาคม 2563 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 18 เมษายน 2566 ระยะเวลาทำการ 930 วัน

 

โดยมี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทพิพัฒน์ เป็นผู้รับจ้าง

#ผู้ควบคุมงาน นายสมมาส ช่างสากล

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
แผ่นพับโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 ช่วง อ.บ้านฉาง-ระยอง ตอน 2 ระหว่างกม.208+400 - กม.210+445 และ กม.211+295 - กม.216+990 364 ดาวน์โหลด
แผ่นพับโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 ช่วง อ.บ้านฉาง-ระยอง ตอน 1 ระหว่างกม.192+150 - กม.204+100 และ กม.204+600 - กม.208+400 ตอน 2 ระหว่างกม.208+400 - กม.210+445 และ กม.211+295 - กม.216+990 197 ดาวน์โหลด

'