แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3471 สาย ต.บางบุตร - ต.ชุมแสง ตอน บ.หนองพะวา - ต.ชุมแสง
ลงวันที่ 27/08/2563

 

 

ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3471 สาย ต.บางบุตร - ต.ชุมแสง ตอน บ.หนองพะวา - ต.ชุมแสง

สัญญาที่

สท.2/18/2563  ลงวันที่  26 สิงหาคม 2563

วันเริ่มต้นสัญญา

27 สิงหาคม 2563

วันสิ้นสุดสัญญา

13 เมษายน 2566

ระยะเวลาทำการ

960 วัน

ค่างานตามสัญญา

1,049,016,800.00  บาท

ผู้รับจ้าง

บริษัท บ้านค่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด

มาตรฐานทาง

พิเศษ

 

 

รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างทาง ประจำเดือน  กันยายน  2564

ผลงานประจำเดือน

0.780 %

ผลงานรวมได้

9.208 %

แผนงานประจำเดือน

1.525 %

แผนงานรวม

21.191 %

ช้ากว่าแผน

-  11.983 %

ปัญหาและอุปสรรค

     - ติดสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา และเสาสื่อสารตลอดเส้นทาง

     - รอแก้ไขแบบและ ITEM บางรายการ

-------------------------------------------------------------------------------

รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างทาง ประจำเดือน  สิงหาคม  2564

ผลงานประจำเดือน

1.962 %

ผลงานรวมได้

8.428 %

แผนงานประจำเดือน

2.329 %

แผนงานรวม

19.666 %

ช้ากว่าแผน

-  11.238 %

ปัญหาและอุปสรรค

     - ติดสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา และเสาสื่อสารตลอดเส้นทาง

     - รอแก้ไขแบบและ ITEM บางรายการ

-------------------------------------------------------------------------------

รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างทาง ประจำเดือน  กรกฎาคม  2564

ผลงานประจำเดือน

0.192 %

ผลงานรวมได้

6.466 %

แผนงานประจำเดือน

2.329 %

แผนงานรวม

17.337 %

ช้ากว่าแผน

-  10.871 %

ปัญหาและอุปสรรค

     - ติดสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา และเสาสื่อสารตลอดเส้นทาง

     - รอแก้ไขแบบและ ITEM บางรายการ

-------------------------------------------------------------------------------

รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างทาง ประจำเดือน  มิถุนายน  2564

ผลงานประจำเดือน

1.456 %

ผลงานรวมได้

6.274 %

แผนงานประจำเดือน

2.322 %

แผนงานรวม

15.008 %

ช้ากว่าแผน

-  8.734 %

ปัญหาและอุปสรรค

     - ติดสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา และเสาสื่อสารตลอดเส้นทาง

     - เสาโทรศัพท์ของบริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ติดการก่อสร้าง

-------------------------------------------------------------------------------

รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างทาง ประจำเดือน  พฤษภาคม  2564

ผลงานประจำเดือน

0.915 %

ผลงานรวมได้

4.818 %

แผนงานประจำเดือน

2.322 %

แผนงานรวม

12.686 %

ช้ากว่าแผน

-  7.868 %

 ปัญหาและอุปสรรค

     - ติดสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา และเสาสื่อสารตลอดเส้นทาง

     - รอแก้ไขแบบและ ITEM บางรายการ

 ---------------------------------------------------------------------

รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างทาง ประจำเดือน  เมษายน  2564

ผลงานประจำเดือน

0.859 %

ผลงานรวมได้

3.903 %

แผนงานประจำเดือน

2.371 %

แผนงานรวม

10.364 %

ช้ากว่าแผน

-  6.461 %

ปัญหาและอุปสรรค

     - ติดสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา และเสาสื่อสารตลอดเส้นทาง

 ---------------------------------------------------------------------

รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างทาง ประจำเดือน  มีนาคม  2564

ผลงานประจำเดือน

1.577 %

ผลงานรวมได้

3.044 %

แผนงานประจำเดือน

2.371 %

แผนงานรวม

7.993 %

ช้ากว่าแผน

-  4.949 %

  ปัญหาและอุปสรรค

     - ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน กม.4+640 ซ้ายทาง และ กม.15+222  ขวาทาง

     - ติดสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา และเสาสื่อสาร

 ---------------------------------------------------------------------

รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างทาง ประจำเดือน  กุมภาพันธ์  2564

ผลงานประจำเดือน

0.560 %

ผลงานรวมได้

1.467 %

แผนงานประจำเดือน

2.281 %

แผนงานรวม

5.622 %

ช้ากว่าแผน

-  4.155 %

 ปัญหาและอุปสรรค

     - ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน กม.4+640 ซ้ายทาง และ กม.15+222  ขวาทาง

     - ติดสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา และเสาสื่อสาร

 ---------------------------------------------------------------------

รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างทาง ประจำเดือน  มกราคม  2564

ผลงานประจำเดือน

0.320 %

ผลงานรวมได้

0.907 %

แผนงานประจำเดือน

1.881 %

แผนงานรวม

3.341 %

ช้ากว่าแผน

-  2.434 %

 ปัญหาและอุปสรรค

     -

 ---------------------------------------------------------------------

 


'