f
title
แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
ติดป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 28 ธ.ค. 63
ลงวันที่ 28/12/2563

วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 แขวงทางหลวงระยอง ดำเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 บริเวณหน้าสำนักงานแขวงทางหลวงระยอง สำนักงานหมวดทางหลวงในสังกัด และข้างรถตรวจการณ์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทาง
#แขวงทางหลวงระยอง
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง1586


'