แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. เคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย
ลงวันที่ 28/09/2566
วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. นายสุชาติ เชาวน์เสฏฐกุล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระยอง นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด เคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ณ บริเวณหน้าสำนักงานแขวงทางหลวงระยอง
#แขวงทางหลวงระยอง
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง1586

'