แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2566 และวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2566 คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2566 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เข้าตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2566 ของหมวดทางหลวงในสังกัด
ลงวันที่ 05/10/2566
วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2566 และวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2566 คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2566 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เข้าตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2566 ของหมวดทางหลวงในสังกัด
#แขวงทางหลวงระยอง
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง1586

'