f
title
แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
รส.ทล.14.1 ตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ หน้า ม.เชิงเนิน 26 ธ.ค. 62
ลงวันที่ 26/12/2562
วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 14.30 น. นายชาติพงษ์ รตโนภาส รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 14.1 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนแขวงทางหลวงระยอง บริเวณหน้าหมวดทางหลวงเชิงเนิน ในทางหลวงหมายเลข 3 ที่ กม.222+536 #แขวงทางหลวงระยอง #กรมทางหลวง #สายด่วนกรมทางหลวง1586
วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 14.30 น. นายชาติพงษ์ รตโนภาส รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 14.1 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนแขวงทางหลวงระยอง บริเวณหน้าหมวดทางหลวงเชิงเนิน ในทางหลวงหมายเลข 3 ที่ กม.222+536 #แขวงทางหลวงระยอง #กรมทางหลวง #สายด่วนกรมทางหลวง1586
วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 14.30 น. นายชาติพงษ์ รตโนภาส รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 14.1 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนแขวงทางหลวงระยอง บริเวณหน้าหมวดทางหลวงเชิงเนิน ในทางหลวงหมายเลข 3 ที่ กม.222+536 #แขวงทางหลวงระยอง #กรมทางหลวง #สายด่วนกรมทางหลวง1586

'