แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
ลงวันที่ 09/10/2566

ด้วย แขวงทางหลวงระยอง เปิดรับสมัครบุคคล เป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้

  1. ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนงาน ทำหน้าที่ ดูแลบำรุงรักษาทางหลวง ในพื้นที่อำเภอบ้านฉาง , ตำบลทับมา ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง , อำเภอแกลง และอำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง จำนวน 15 อัตรา ค่าจ้างวันละ 377.85 บาท คุณสมบัติ : เพศชาย วุฒิการศึกษา : ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา (อ่านออก เขียนได้)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ :

- หมวดทางหลวงบ้านฉาง                 โทรศัพท์ 0 3860 3191

- หมวดทางหลวงทับมา                   โทรศัพท์ 0 3301 2534

- หมวดทางหลวงเชิงเนิน                  โทรศัพท์ 0 3861 1204

- หมวดทางหลวงแกลง                    โทรศัพท์ 0 3863 2165

- หมวดทางหลวงวังจันทร์                 โทรศัพท์ 0 3866 6612

  1. ลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 2 อัตรา ค่าจ้างวันละ 377.85 บาท คุณสมบัติ : อายุ 35 – 55 ปี วุฒิการศึกษา : ไม่จำกัดคุณวุฒิ (อ่านออก เขียนได้)

  2. ลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ช่างไฟฟ้า จำนวน 5 อัตรา ค่าจ้าง ตามวุฒิการศึกษา คุณสมบัติ : เพศชาย วุฒิการศึกษา : ม.3 – ม.6 , ปวช. และ ปวส. (ไฟฟ้า) , มีประสบการณ์ด้านไฟฟ้า

  3. ลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ งานพัสดุและสัญญา จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างวันละ 377.85 บาท คุณสมบัติ : เพศชาย หรือ เพศหญิง วุฒิการศึกษา : ม.6 , ปวช. และ ปวส. (คอมพิวเตอร์) สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานพัสดุและสัญญา โทรศัพท์ 0 3861 1590 ต่อ 112

ผู้ใดประสงค์จะสมัคร ส่งใบสมัครพร้อมรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 3 ฉบับ โดยยื่นเอกสารต่างๆ พร้อมใบสมัครได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป แขวงทางหลวงระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โทรศัพท์ 0 3861 1590     ต่อ 105  ตั้งแต่บัดนี้ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                                         แขวงทางหลวงระยอง

                                                                                                                              ตุลาคม 2566

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 15 ดาวน์โหลด

'