แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
ประกาศปิดช่องจราจร ทล.36
ลงวันที่ 20/10/2566
??#ประกาศปิดช่องจราจร ทล.36??
สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง ดำเนินการจ้างงานเพิ่มประสิทธิภาพระบบแจ้งเตือนรถไม่เข้าสถานีตรวจสอบน้ำหนักระยอง (ขาเข้า) โดยบริษัท ไอ-สมาร์ท 8 จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ จะดำเนินการถอดอุปกรณ์และติดตั้งอุปกรณ์ใหม่บนพื้นผิวถนน และจะปิดการจราจรบริเวณสถานีตรวจสอบน้ำหนักระยอง (ขาเข้า) จ.ระยอง ในทางหลวงหมายเลข 36 ตอน มะขามคู่ - มาบข่า ช่วงระหว่าง กม.30+000 - กม.30+500 ด้านขวาทาง โดยจะดำเนินการปิดจราจร 3 ช่องจราจร ดังนี้
- ปิดช่องจราจรที่ 1 ในวันที่ 25 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น.
- ปิดช่องจราจรที่ 2 ในวันที่ 26 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น.
- ปิดช่องจราจรที่ 3 ในวันที่ 27 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น.
ในระหว่างดำเนินการอาจทำให้ไม่ได้รับความสะดวก ต้องขออภัย ณ โอกาสนี้ และขอให้ประชาชนใช้เส้นทางอย่างระมัดระวัง รวมทั้งขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำทางเลี่ยง ป้ายเสริมจากโครงการ และสัญญาณจราจรที่ติดตั้งไว้ เพื่อประโยชน์ต่อการเดินทาง
#แขวงทางหลวงระยอง
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง1586

'