แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
#ประกาศย้ายเสาไฟฟ้าที่กีดขวางการก่อสร้างบริเวณเมืองใหม่มาบตาพุด
ลงวันที่ 08/11/2566

??#ประกาศย้ายเสาไฟฟ้าที่กีดขวางการก่อสร้างบริเวณเมืองใหม่มาบตาพุด??

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาบตาพุด จะดำเนินการรื้อย้ายแนวไฟฟ้าที่กีดขวางการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย อ.บ้านฉาง - ระยอง ตอน 1 บริเวณเมืองใหม่มาบตาพุด ช่วงระหว่าง กม.208+000 - กม.208+400 ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 18.00 น.

ในระหว่างดำเนินการอาจทำให้ไม่ได้รับความสะดวก ต้องขออภัย ณ โอกาสนี้ และขอให้ประชาชนใช้เส้นทางอย่างระมัดระวัง รวมทั้งขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำทางเลี่ยง ป้ายเสริมจากโครงการ และสัญญาณจราจรที่ติดตั้งไว้ เพื่อประโยชน์ต่อการเดินทาง

#แขวงทางหลวงระยอง

#กรมทางหลวง

#สายด่วนกรมทางหลวง1586

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
??#ประกาศย้ายเสาไฟฟ้าที่กีดขวางการก่อสร้างบริเวณเมืองใหม่มาบตาพุด?? การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาบตาพุด จะดำเนินการรื้อย้ายแนวไฟฟ้าที่กีดขวางการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย อ.บ้านฉาง - ระยอง ตอน 1 บริเวณเมืองใหม่มาบตาพุด ช่วงระหว่าง กม.208+000 - กม.208+400 ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 18.00 น. ในระหว่างดำเนินการอาจทำให้ไม่ได้รับความสะดวก ต้องขออภัย ณ โอกาสนี้ และขอให้ประชาชนใช้เส้นทางอย่างระมัดระวัง รวมทั้งขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำทางเลี่ยง ป้ายเสริมจากโครงการ และสัญญาณจราจรที่ติดตั้งไว้ เพื่อประโยชน์ต่อการเดินทาง #แขวงทางหลวงระยอง #กรมทางหลวง #สายด่วนกรมทางหลวง1586 8 ดาวน์โหลด

'