f
title
แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน 2 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ในงานสารบรรณและงานสารสนเทศ อัตราค่าจ้างวันละ 377.85 บาท ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2563
ลงวันที่ 10/03/2563

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน 2 อัตรา
ปฏิบัติหน้าที่ในงานสารบรรณและงานสารสนเทศ
อัตราค่าจ้างวันละ 377.85 บาท
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2563


'