แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงระยอง
ปีงบประมาณ 2566
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P65100063009
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0503 ตอน ระยอง - กะเฉด ตอน 1 ระหว่าง กม.245+820 - กม.246+420 ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,200 ม.)
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 2,348,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 21/10/2565
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 11/2565
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ