แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงระยอง
ปีงบประมาณ 2566
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P65100065113
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 3574 ตอนควบคุม 0201 ตอน เขาคันทรง - เขาน้อย ระหว่าง กม.33+964 - กม.34+564 ปริมาณงาน 1 แห่ง
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 675,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 25/10/2565
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 11/2565
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ