แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง) บนทางหลวงหมายเลข 344 ตอนควบคุม 0202 ตอน ยุบชงโค - แกลง ระหว่าง กม.96+640 - กม.99+821 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/01/2564 รย./eb./49/2564 แขวงทางหลวงระยอง
2 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเฉด - นายายอาม ตอน 1 ระหว่าง กม.281+463 - กม.281+464 ปริมาณงาน 1 แห่ง 05/01/2564 รย.41/2564 แขวงทางหลวงระยอง
3 งานจ้างเหมาทำการ งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเฉด - นายายอาม ตอน 2 ระหว่าง กม.286+937 - กม.286+938 ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/01/2564 รย.39/2564 แขวงทางหลวงระยอง
4 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3191 ตอนควบคุม 0102 ตอน แยกนิคมพัฒนา - อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล ระหว่าง กม.22+490 - กม.23+892 ปริมาณงาน 30,850 ตร.ม. 04/01/2564 รย.40/2564 แขวงทางหลวงระยอง
5 งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (ซ่อมไฟสัญญาณจราจร) บนทางหลวงหมายเลข 3574 ตอนควบคุม 0201 ตอน เขาคันทรง - เขาน้อย ตอน 1 ระหว่าง กม.14+542 - กม.14+543 ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/12/2563 รย.31/2564 แขวงทางหลวงระยอง
6 งานจ้างเหมาทำการ งานปรับปรุงทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0503 ตอน ระยอง - กะเฉด ตอน 4 ระหว่าง กม.231+844 - กม.232+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/12/2563 รย.21/2564 แขวงทางหลวงระยอง
7 สร้างงานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเฉด - นายายอาม ตอน 5 ระหว่าง กม.253+462 - กม.253+930 ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/12/2563 รย.33/2564 แขวงทางหลวงระยอง
8 สร้างงานจ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 344 ตอนควบคุม 0202 ตอน ยุบชงโค - แกลง ที่ กม.98+950 - กม.99+355 ปริมาณงาน 2 แห่ง 07/12/2563 รย./eb/42/2564 แขวงทางหลวงระยอง
9 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0504 ตอนกะเฉด - นายายอาม ตอน 3 ระหว่าง กม.251+814 - กม.252+174 ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/12/2563 รย.32/2564 แขวงทางหลวงระยอง
10 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเฉด - นายายอาม ตอน 4 ระหว่าง กม.252+275 - กม.252+555 ปริมาณงาน 1 แห่ง 01/12/2563 รย.23/2564 แขวงทางหลวงระยอง
11 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเฉด - นายายอาม ตอน 1 ระหว่าง กม.248+770 - กม.249+598 ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/11/2563 รย.12/2564 แขวงทางหลวงระยอง
12 งานจ้างเหมาทำการเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 363 ตอนควบ 0100 ตอน ศูนย์ราชการระยอง - นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ระหว่าง กม.5+100 - กม.7+760 ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/11/2563 รย.30/2564 แขวงทางหลวงระยอง
13 งานจ้างเหมาทำการ งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเฉด - นายายอาม ตอน 2 ระหว่าง กม.286+937 - กม.286+938 ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/11/2563 รย./eb/38/2564 แขวงทางหลวงระยอง
14 งานจ้างเหมาทำการ งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเฉด - นายายอาม ตอน 1 ระหว่าง กม.281+463 - กม.281+464 ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/11/2563 รย./eb/37/2564 แขวงทางหลวงระยอง
15 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเฉด – นายายอาม ตอน 2 ระหว่าง กม.250+430 - กม.251+438 ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/11/2563 // แขวงทางหลวงระยอง
แสดง 1 ถึง 15 จาก 104 รายการ