f
title
แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 ซื้อวัสดุยางยนต์ เพื่อใช้กับเครื่องจักร หมายเลขกรมฯ 74-6130-09-1 จำนวน 3 รายการ 20/08/2564 426/30/52/64 แขวงทางหลวงระยอง
77 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 19/08/2564 426/60/64/226 แขวงทางหลวงระยอง
78 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 19/08/2564 426/40/49/64 แขวงทางหลวงระยอง
79 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 19/08/2564 426/40/64/227 แขวงทางหลวงระยอง
80 จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องจักร จำนวน 9 รายการ หมายเลขกรม 44-0675-18-3 17/08/2564 426/48/64 แขวงทางหลวงระยอง
81 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 17/08/2564 426/60/64/225 แขวงทางหลวงระยอง
82 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 17/08/2564 426/60/64/224 แขวงทางหลวงระยอง
83 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 17/08/2564 426/60/64/223 แขวงทางหลวงระยอง
84 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 16/08/2564 426/45/64/222 แขวงทางหลวงระยอง
85 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 11/08/2564 426/60/64/220 แขวงทางหลวงระยอง
86 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 11/08/2564 426/45/64/221 แขวงทางหลวงระยอง
87 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 47 รายการ 10/08/2564 426/40/64/219 แขวงทางหลวงระยอง
88 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ 10/08/2564 426/40/64/218 แขวงทางหลวงระยอง
89 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ 04/08/2564 426/40/64/212 แขวงทางหลวงระยอง
90 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 06/08/2564 4266/40/64/217 แขวงทางหลวงระยอง
แสดง 76 ถึง 90 จาก 1,038 รายการ