f
title
แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
976 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 17/12/2561 426/40/62/64 แขวงทางหลวงระยอง
977 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 17/12/2561 426/40/62/65 แขวงทางหลวงระยอง
978 จ้างเหมาทำการงานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 3574 ตอนควบคุม 0201 ตอน เขาน้อย - บ้านค่าย ที่ กม.27+891 (สี่แยกปากแพรก) ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/12/2561 426/62/63 แขวงทางหลวงระยอง
979 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0502 ตอน มาบตาพุด - ระยอง ระหว่าง กม.207+000 - กม.207+620 ปริมาณงาน 12,135 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/01/2562 รย.31/2562 แขวงทางหลวงระยอง
980 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 13 รายการ 12/12/2561 070/2562/21 แขวงทางหลวงระยอง
981 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 10 รายการ 12/12/2561 070/2562/20 แขวงทางหลวงระยอง
982 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 11 รายการ 12/12/2561 070/2562/19 แขวงทางหลวงระยอง
983 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 12/12/2561 426/60/62/62 แขวงทางหลวงระยอง
984 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 12/12/2561 426/60/62/61 แขวงทางหลวงระยอง
985 ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน 1 รายการ 12/12/2561 426/85/62/60 แขวงทางหลวงระยอง
986 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 11/12/2561 070/2562/18 แขวงทางหลวงระยอง
987 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 11/12/2561 070/2562/17 แขวงทางหลวงระยอง
988 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 11/12/2561 070/2562/16 แขวงทางหลวงระยอง
989 จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ จำนวน 11 รายการ 11/12/2561 426/4/62 แขวงทางหลวงระยอง
990 จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ 11/12/2561 426/3/62 แขวงทางหลวงระยอง
แสดง 976 ถึง 990 จาก 1,038 รายการ