f
title
แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 06/08/2564 426/60/64/215 แขวงทางหลวงระยอง
92 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 05/08/2564 426/40/64/213 แขวงทางหลวงระยอง
93 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 9 รายการ 05/08/2564 426/85/64/214 แขวงทางหลวงระยอง
94 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ 03/08/2564 426/40/64/212 แขวงทางหลวงระยอง
95 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 04/08/2564 426/60/64/211 แขวงทางหลวงระยอง
96 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 04/08/2564 426/60/64/210 แขวงทางหลวงระยอง
97 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 30/07/2564 426/35/64/208 แขวงทางหลวงระยอง
98 จ้างเหมาดำเนินการซ่อมไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0503 ตอน ระยอง - กะเฉด ที่ กม.227+243 (แยกพัน ร.7) ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/07/2564 426/64/207 แขวงทางหลวงระยอง
99 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 23/07/2564 426/35/64/206 แขวงทางหลวงระยอง
100 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 22/07/2564 426/60/64/204 แขวงทางหลวงระยอง
101 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 2 รายการ 22/07/2564 426/85/64/205 แขวงทางหลวงระยอง
102 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ 21/07/2564 426/40/64/202 แขวงทางหลวงระยอง
103 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 21/07/2564 426/60/64/203 แขวงทางหลวงระยอง
104 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 20/07/2564 426/45/64/200 แขวงทางหลวงระยอง
105 ซื้อวัสดุยางยนต์เพื่อใช้กับเครื่องจักร หมายเลขกรมฯ 46-6465-05-1 16/07/2564 426/30/45/64 แขวงทางหลวงระยอง
แสดง 91 ถึง 105 จาก 1,038 รายการ