แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/05/2563 426/45/63/119 แขวงทางหลวงระยอง
17 จ้างเหมาทำการงานไฟสัญญาณจราจร (ติดตั้งไฟกระพริบ(ชนิดเสาสูง)พร้อมป้ายจราจร)ทางหลวงหมายเลข 3574 ตอนควบคุม 0100 ตอนอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล-เขาน้อย บริเวร กม.3+150และ กม.5+280 ปริมาณงาน 4ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/05/2563 426/63/117 แขวงทางหลวงระยอง
18 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงปลวกแดง แขวงทางหลวงระยอง จ.ระยอง ทางหลวงหมายเลข 3574 ตอนควบคุม 0201 ตอน เขาน้อย - บ้านค่าย กม.17+621 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/04/2563 รย./eb/31/2563 แขวงทางหลวงระยอง
19 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงบ้านฉาง แขวงทางหลวงระยอง จ.ระยอง ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0501 ตอน บ้านฉาง - มาบตาพุด กม. 194+674 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/04/2563 รย./eb/33/2563 แขวงทางหลวงระยอง
20 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงแกลง แขวงทางหลวงระยอง จ.ระยอง ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเฉด - ป่าเตียน กม.263+100 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/04/2563 รย./eb/32/2563 แขวงทางหลวงระยอง
21 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงปลวกแดง แขวงทางหลวงระยอง จ.ระยอง ทางหลวงหมายเลข 3574 ตอนควบคุม 0201 ตอน เขาน้อย - บ้านค่าย กม.17+621 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/04/2563 รย./eb/35/2563 แขวงทางหลวงระยอง
22 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงแกลง แขวงทางหลวงระยอง จ.ระยอง ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเฉด - ป่าเตียน กม.263+100 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/04/2563 รย./eb/34/2563 แขวงทางหลวงระยอง
23 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0503 ตอน ระยอง-กะเฉด ระหว่าง กม.247+394 - กม.247+884 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 15/04/2563 รย./eb/30/2563 แขวงทางหลวงระยอง
24 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการกิจกรรมโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อบริการประชาชนอย่างทั่วถึง ในอำเภอเมืองระยอง (งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนทางหลวงหมายเลข 364 ตอนทางเลี่ยงเมืองระยอง ช่วง กม.ที่ 0+680 - 1+680 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง)ปริมาณงาน 23,993 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/03/2563 - แขวงทางหลวงระยอง
25 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อบริการประชาชนอย่างทั่วถึง ในอำเภอปลวกแดง (งานปรับปรุงทางหลวงเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทางหลวงหมายเลข 3245 ตอน อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล - เขาน้อย ช่วงกม.ที่ 10+613 - 15+420 ปริมาณงาน 1แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์(e-bidding) 17/03/2563 - แขวงทางหลวงระยอง
26 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อบริการประชาชนอย่างทั่วถึง ในอำเภอปลวกแดง งานปรับปรุงทางหลวงเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทางหลวงหมายเลข 3245 ตอน อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล-เขาน้อย ช่วง กม.ที่ 2+460 - 5+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 17/03/2563 - แขวงทางหลวงระยอง
27 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 364 ตอนควบคุม 0100 ตอนทางเลี่ยงเมืองระยอง ระหว่าง กม.2+020 - กม.2+124 และ กม.2+778 - กม.3+178 ปริมาณงาน 2แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/03/2563 รย./eb/13/2563 แขวงทางหลวงระยอง
28 จ้างเหมาทำการโครงการติดตั้งและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3245 ตอนอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล - เขาน้อย ระหว่าง กม.5+270-กม.5+910 , กม.10+860 - กม.11+900 แลั กม.14+060 - กม.15+380 ปริมาณงาน 156 ต้น 19/12/2562 เลขที่โครงการ 62127189091 แขวงทางหลวงระยอง
แสดง 16 ถึง 28 จาก 28 รายการ