f
title
แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการโครงการติดตั้งและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3245 ตอน อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล - เขาน้อย ระหว่าง กม.5+270 - กม.5+910,กม.10+860 - กม.10+900 และ กม.14+060 - กม.15+3801 ปริมาณงาน 156 ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/12/2562 25/12/2562 รย./eb/1/2563 แขวงทางหลวงระยอง
2 ขายทอดตลาด เครื่องจักร/ยานพาหนะ งานเงินทุนฯ จำนวน 1 รายการ 01/11/2562 01/11/2562 รย.1/2563 แขวงทางหลวงระยอง
3 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด จำนวน 5 รายการ 07/08/2562 07/08/2562 รย.7/2562 แขวงทางหลวงระยอง
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงระยอง เพื่องานจ้างเหมาผลิต พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1,175 ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/02/2562 21/02/2562 รย.36/2562 แขวงทางหลวงระยอง
5 รย.6/2562 14/02/2562 14/02/2562 รย.6/2562 แขวงทางหลวงระยอง
6 ประกาศขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ฯ ชำรุด จำนวน 31 รายการ 11/01/2562 11/01/2562 รย.5/2562 แขวงทางหลวงระยอง
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบำรุงปกติตามโครงการงานจ้างเหมาทำการงานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข 3574 ตอนควบคุม 0201 ตอน เขาน้อย - บ้านค่าย กม.14+000 - กม.47+569 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/01/2562 15/01/2562 รย.34/2562 แขวงทางหลวงระยอง
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ งานยกระดับมาตรฐานทางและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3471 ตอนควบคุม 0100 ตอน บางบุตร - ชุมแสง ระหว่าง กม.29+760 - กม.29+930 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/01/2562 02/01/2562 รย.32/2562 แขวงทางหลวงระยอง
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0503 ตอน ระยอง - กะเฉด ที่ กม.227+243 (สามแยกค่ายทหารพัน ร.7) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/01/2562 29/01/2562 รย.35/2562 แขวงทางหลวงระยอง
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0502 ตอน มาบตาพุด - ระยอง ระหว่าง กม.207+000 - กม.207+620 ปริมาณงาน 12,135 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/12/2561 18/12/2561 รย.31/2562 แขวงทางหลวงระยอง
11 ประกวดราคาจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเฉด – ป่าเตียน ระหว่าง กม.253+440 – กม.254+590 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/12/2561 14/12/2561 รย.33/2562 แขวงทางหลวงระยอง
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบำรุงปกติตามโครงการงานจ้างเหมาทำการงานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข 3574 ตอนควบคุม 0201 ตอน เขาน้อย - บ้านค่าย กม.14+000 - กม.47+569 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/12/2561 06/12/2561 รย./eb./32/2562 แขวงทางหลวงระยอง
13 ขายทอดตลาด เครื่องจักร/ยานพาหนะ งานเงินทุนฯ จำนวน 33 รายการ 27/11/2561 27/11/2561 รย.4/2562 แขวงทางหลวงระยอง
14 ขายทอดตลาด วัสดุรื้อถอนงานอาคาร จำนวน 21 รายการ 23/11/2561 23/11/2561 รย.3/2562 แขวงทางหลวงระยอง
15 ขายทอดตลาด รถยนต์ตำรวจทางหลวงฯ ชำรุด จำนวน 1 รายการ 20/11/2561 20/11/2561 รย.2/2562 แขวงทางหลวงระยอง
แสดง 1 ถึง 15 จาก 18 รายการ