f
title
แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตรายบนทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเฉด - นายายอาม ตอน 8 ระหว่าง กม.257+430 – กม.258+336 ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/11/2563 รย.26/2564 แขวงทางหลวงระยอง
32 จ้างเหมาทำการ งานปรับปรุงทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0503 ตอน ระยอง - กะเฉด ตอน 4 ระหว่าง กม.231+844 - กม.232+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/11/2563 รย./eb/33/2564 แขวงทางหลวงระยอง
33 งานจ้างเหมาทำการโครงการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเฉด-นายายอาม ตอน 1 ระหว่าง กม.278+090 - กม.281+457 ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/11/2563 รย.24/2564 แขวงทางหลวงระยอง
34 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตรายบนทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเฉด - นายายอาม ตอน 15 ระหว่าง กม.269+818 - กม.270+384 และ กม.272+064 - กม. 272+513 ปริมาณงาน 2 แห่ง 27/11/2563 รย.13/2564 แขวงทางหลวงระยอง
35 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตรายบนทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเฉด - นายายอาม ตอน 6 ระหว่าง กม.255+660 - กม.256+248 ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/11/2563 รย.18/2564 แขวงทางหลวงระยอง
36 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตรายบนทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเฉด - นายายอาม ตอน 7 ระหว่าง กม.256+902 - กม.257+430 ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/11/2563 รย.19/2564 แขวงทางหลวงระยอง
37 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเฉด - นายายอาม ตอน 5 ระหว่าง กม.253+462 - กม.253+930 ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/11/2563 รย./eb/26/2564 แขวงทางหลวงระยอง
38 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเฉด - นายายอาม ตอน 3 ระหว่าง กม.251+814 - กม.252+174 ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/12/2563 รย./eb/24/2564 แขวงทางหลวงระยอง
39 งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง) บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเฉด - นายายอาม ตอน 16 ระหว่าง กม.270+828 - กม.271+285 ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/11/2563 รย.14/2564 แขวงทางหลวงระยอง
40 งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (ซ่อมไฟสัญญาณจราจร) ทาง บนหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเฉด - นายายอาม ตอน 19 ระหว่าง กม.275+676 - กม.275+677 ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/11/2563 รย.16/2564 แขวงทางหลวงระยอง
41 งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (ซ่อมไฟสัญญาณจราจร) บนทางหลวงหมายเลข 3574 ตอนควบคุม 0201 ตอน เขาคันทรง - บ้านค่าย ตอน 1 ระหว่าง กม. 14+542 - กม.14+543 ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/11/2563 รย./eb./21/2564 แขวงทางหลวงระยอง
42 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0503 ตอน ระยอง - กะเฉด ตอน 1 ระหว่าง กม.227+500 - กม.228+112 ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/11/2563 รย.25/2564 แขวงทางหลวงระยอง
43 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 344 ตอนควบคุม 0202 ตอน ยุบชงโค - แกลง ที่ กม.98+950 - กม.99+355 ปริมาณงาน 2 แห่ง 07/12/2563 รย./eb/20/2564 แขวงทางหลวงระยอง
44 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0503 ตอน ระยอง - กะเฉด ตอน 2 ระหว่าง กม.228+422 - กม.228+854 ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/11/2563 รย.4/2564 แขวงทางหลวงระยอง
45 งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (ซ่อมไฟสัญญาณจราจร) ทางหลวงหมายเลข 3574 ตอนควบคุม 0202 ตอน บ้านค่าย - ระยอง ตอน 3 ระหว่าง กม.56+104 - กม.56+105 ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/11/2563 รย.1/2564 แขวงทางหลวงระยอง
แสดง 31 ถึง 45 จาก 124 รายการ