f
title
แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
361 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 30/01/2562 426/40/62/86 แขวงทางหลวงระยอง
362 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 28/01/2562 426/60/62/85 แขวงทางหลวงระยอง
363 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 25/01/2562 426/35/62/84 แขวงทางหลวงระยอง
364 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 24/01/2562 426/45/62/83 แขวงทางหลวงระยอง
365 จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ จำนวน 11 รายการ หมายเลขกรม 23-6145-97-1 23/01/2562 426/8/62 แขวงทางหลวงระยอง
366 จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ หมายเลขกรม 74-6130-09-1 23/01/2562 426/7/62 แขวงทางหลวงระยอง
367 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ หมายเลข 31-6250-96-2 23/01/2562 426/30/6/62 แขวงทางหลวงระยอง
368 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ หมายเลขกรม 20-6256-15-0 23/01/2562 426/30/5/62 แขวงทางหลวงระยอง
369 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ 22/01/2562 426/62/82 แขวงทางหลวงระยอง
370 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 16/01/2562 426/40/62/81 แขวงทางหลวงระยอง
371 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 11/01/2562 426/60/62/80 แขวงทางหลวงระยอง
372 ประกาศขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ฯ ชำรุด จำนวน 31 รายการ 04/02/2562 รย.5/2562 แขวงทางหลวงระยอง
373 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 10/01/2562 426/35/62/79 แขวงทางหลวงระยอง
374 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 09/01/2562 426/60/62/78 แขวงทางหลวงระยอง
375 จ้างเหมาตัดหญ้าในบริเวณพื้นที่ร่องกลาง, เกาะกลาง และไหล่ทางซ้าย - ขวา ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเฉด - ป่าเตียน ที่ กม.248+000 -กม.276+700 (เป็นช่วง ๆ ) ปริมาณงาน 249,820 ตร.ม. 09/01/2562 426/62/77 แขวงทางหลวงระยอง
แสดง 361 ถึง 375 จาก 445 รายการ