f
title
แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 29/09/2564 426/60/64/253 แขวงทางหลวงระยอง
47 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 27/09/2564 426/45/64/252 แขวงทางหลวงระยอง
48 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ 27/09/2564 426/40/64/251 แขวงทางหลวงระยอง
49 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 23/09/2564 426/60/64/250 แขวงทางหลวงระยอง
50 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 23/09/2564 426/40/64/249 แขวงทางหลวงระยอง
51 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 22/09/2564 426/60/64/248 แขวงทางหลวงระยอง
52 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 20/09/2564 426/35/64/246 แขวงทางหลวงระยอง
53 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 20/09/2564 426/35/64/247 แขวงทางหลวงระยอง
54 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 17/09/2564 426/35/64/245 แขวงทางหลวงระยอง
55 จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องจักร จำนวน 2 รายการ หมายเลขกรมฯ 77-6195-14-8 17/09/2564 426/54/64 แขวงทางหลวงระยอง
56 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 15/09/2564 426/45/64/244 แขวงทางหลวงระยอง
57 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 2 รายการ 14/09/2564 426/64/243 แขวงทางหลวงระยอง
58 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 13/09/2564 426/60/64/242 แขวงทางหลวงระยอง
59 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 09/09/2564 426/60/64/241 แขวงทางหลวงระยอง
60 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 09/09/2564 426/60/64/240 แขวงทางหลวงระยอง
แสดง 46 ถึง 60 จาก 944 รายการ