f
title
แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
886 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 19/12/2561 426/40/62/69 แขวงทางหลวงระยอง
887 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 19/12/2561 426/60/62/68 แขวงทางหลวงระยอง
888 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ 18/12/2561 426/40/62/67 แขวงทางหลวงระยอง
889 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ 17/12/2561 426/40/62/66 แขวงทางหลวงระยอง
890 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 17/12/2561 426/40/62/64 แขวงทางหลวงระยอง
891 จ้างเหมาทำการงานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 3574 ตอนควบคุม 0201 ตอน เขาน้อย - บ้านค่าย ที่ กม.27+891 (สี่แยกปากแพรก) ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/12/2561 426/62/63 แขวงทางหลวงระยอง
892 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0502 ตอน มาบตาพุด - ระยอง ระหว่าง กม.207+000 - กม.207+620 ปริมาณงาน 12,135 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/01/2562 รย.31/2562 แขวงทางหลวงระยอง
893 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 12/12/2561 426/60/62/62 แขวงทางหลวงระยอง
894 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 12/12/2561 426/60/62/61 แขวงทางหลวงระยอง
895 ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน 1 รายการ 12/12/2561 426/85/62/60 แขวงทางหลวงระยอง
896 จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ จำนวน 11 รายการ 11/12/2561 426/4/62 แขวงทางหลวงระยอง
897 จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ 11/12/2561 426/3/62 แขวงทางหลวงระยอง
898 จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ จำนวน 7 รายการ 11/12/2561 426/2/62 แขวงทางหลวงระยอง
899 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 11/12/2561 426/30/1/62 แขวงทางหลวงระยอง
900 ประกวดราคาจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเฉด – ป่าเตียน ระหว่าง กม.253+440 – กม.254+590 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/02/2562 รย.33/2562 แขวงทางหลวงระยอง
แสดง 886 ถึง 900 จาก 944 รายการ