f
title
แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการโครงการติดตั้งและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3245 ตอน อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล - เขาน้อย ระหว่าง กม.5+270 - กม.5+910,กม.10+860 - กม.10+900 และ กม.14+060 - กม.15+3801 ปริมาณงาน 156 ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/02/2563 รย.1/2563 แขวงทางหลวงระยอง
107 การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 37 รายการ 19/12/2562 - แขวงทางหลวงระยอง
108 จ้างเหมาทำการงานไฟสัญญานจราจร IMPROVEMENT OF EXISTING FLASHING SIGNAL (SOLAR CELL) ทางหลวงหมายเลข 3 ระหว่าง กม.193+000 - กม.204+800,ทางหลวงหมายเลข 3 ระหว่าง กม.223+650 - กม.248+000 และทางหลวงหมายเลข 3574 ระหว่าง กม.47+569 - กม.57+161 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 11 ดวง โดยวิธรเฉพาะเจาะจง 18/12/2562 426/63/33 แขวงทางหลวงระยอง
109 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/12/2562 426/60/63/32 แขวงทางหลวงระยอง
110 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ 16/12/2562 426/40/63/31 แขวงทางหลวงระยอง
111 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ 16/12/2562 426/40/63/30 แขวงทางหลวงระยอง
112 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/12/2562 426/60/63/29 แขวงทางหลวงระยอง
113 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/12/2562 426/60/63/28 แขวงทางหลวงระยอง
114 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/12/2562 426/40/63/27 แขวงทางหลวงระยอง
115 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/12/2562 426/45/63/26 แขวงทางหลวงระยอง
116 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/12/2562 426/40/63/25 แขวงทางหลวงระยอง
117 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/12/2562 426/60/63/24 แขวงทางหลวงระยอง
118 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/12/2562 426/35/63/23 แขวงทางหลวงระยอง
119 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/12/2562 426/35/63/22 แขวงทางหลวงระยอง
120 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/12/2562 426/45/63/21 แขวงทางหลวงระยอง
แสดง 106 ถึง 120 จาก 445 รายการ