แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 20/06/2566 แขวงทางหลวงระยอง งานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคด้านงานจราจรอำนวยความปลอดภัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน งานติดตั้งราวกันอันตราย ในทางหลวงหมายเลข 363 ตอน ศูนย์ราชการระยอง - นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ช่วง กม.ที่ 2+402 - กม.3+420 ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 21/04/2566 แขวงทางหลวงระยอง งานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 3245 ตอน อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล - หนองเสือช้าง ช่วง กม.ที่ 17+080 - กม.19+740 ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ปริมาณงาน 154 ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 17/03/2566 แขวงทางหลวงระยอง งานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 3245 ตอน อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล - หนองเสือช้าง ช่วง กม.ที่ 17+080 - กม.19+740 ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ปริมาณงาน 154 ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 17/03/2566 แขวงทางหลวงระยอง งานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคด้านงานจราจรอำนวยความปลอดภัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน งานติดตั้งราวกันอันตราย ในทางหลวงหมายเลข 344 ตอน คลองเขต - กระแสบน ช่วง กม.ที่ 78+298 -กม.80+010 ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ปริมาณงาน 3,352 เมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 17/03/2566 แขวงทางหลวงระยอง งานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคด้านงานจราจรอำนวยความปลอดภัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน งานติดตั้งราวกันอันตราย ในทางหลวงหมายเลข 363 ตอน ศูนย์ราชการระยอง - นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ช่วง กม.ที่ 0+360 - กม.2+036 ปริมาณงาน 3,352 เมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 28/02/2566 แขวงทางหลวงระยอง งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3245 ตอนควบคุม 0100 ตอน อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล - หนองเสือช้าง ระหว่าง กม.17+050 - กม.21+880 ปริมาณงาน 1 แห่ง (86 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 10/02/2566 แขวงทางหลวงระยอง งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข 363 ตอนควบคุม 0100 ตอน ศูนย์ราชการระยอง - นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ที่ กม.1+550 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 25/10/2565 แขวงทางหลวงระยอง งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 3574 ตอนควบคุม 0201 ตอน เขาคันทรง - เขาน้อย ระหว่าง กม.33+964 - กม.34+564 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 21/10/2565 แขวงทางหลวงระยอง งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0503 ตอน ระยอง - กะเฉด ตอน 1 ระหว่าง กม.245+820 - กม.246+420 ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,200 ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 21/10/2565 แขวงทางหลวงระยอง งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3574 ตอนควบคุม 0201 ตอน เขาคันทรง - เขาน้อย ระหว่าง กม.25+860 - กม.27+085 ปริมาณงาน 1 แห่ง (72 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 154 รายการ