f
title
แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 21/01/2564 แขวงทางหลวงระยอง จ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง) บนทางหลวงหมายเลข 344 ตอนควบคุม 0202 ตอน ยุบชงโค - แกลง ระหว่าง กม.96+640 - กม.99+821 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 17/12/2563 แขวงทางหลวงระยอง งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (ซ่อมไฟสัญญาณจราจร) ทางหลวงหมายเลข 3574 ตอนควบคุม 0201 ตอน เขาคันทรง - บ้านค่าย ตอน 1 ระหว่าง กม.14+542 - กม.14+543 ปริมาณงาน 1 แห่ง ยกเลิกแผน
3 17/12/2563 แขวงทางหลวงระยอง งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (ซ่อมไฟสัญญาณจราจร) บนทางหลวงหมายเลข 3574 ตอนควบคุม 0201 ตอน เขาคันทรง - เขาน้อย ตอน 1 ระหว่าง กม.14+542 - กม.14+543 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 12/11/2563 แขวงทางหลวงระยอง งานจ้างเหมาทำการโครงการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเฉด - นายายอาม ตอน 1 ระหว่าง กม.278+090 - กม.281+457 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 12/11/2563 แขวงทางหลวงระยอง งานจ้างเหมาทำการ งานปรับปรุงทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0503 ตอน ระยอง - กะเฉด ตอน 4 ระหว่าง กม.231+844 - กม.232+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 11/11/2563 แขวงทางหลวงระยอง งานจ้างเหมาทำการเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 363 ตอนควบคุม 0100 ตอน ศูนย์ราชการระยอง - นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ระหว่าง กม.5+100 - กม.7+760 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 11/11/2563 แขวงทางหลวงระยอง งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (ซ่อมไฟฟ้าแสงว่าง) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเฉด - นายายอาม ตอน 16 ระหว่าง กม.270+828 - กม.271+285 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 11/11/2563 แขวงทางหลวงระยอง งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (ซ่อมไฟสัญญาณจราจร) ทางหลวงหมายเลข 3574 ตอนควบคุม 0201 ตอน เขาคันทรง - บ้านค่าย ตอน 1 ระหว่าง กม.14+542 - กม.14+543 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 11/11/2563 แขวงทางหลวงระยอง งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0504 ตอน กระเฉด - นายายอาม ตอน 7 ระหว่าง กม.256+902 - กม.257+430 ปริมาณงาน 1 เเห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 11/11/2563 แขวงทางหลวงระยอง งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (ซ่อมไฟสัญญาณจราจร) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเฉด - นายายอาม ตอน 19 ระหว่าง กม.275+676 - กม.75+677 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 89 รายการ