f
title
แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 25/03/2563 แขวงทางหลวงระยอง งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0502 ตอน มาบตาพุด - ระยอง ตอน 2 ระหว่าง กม.213+400 - กม.216+990 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 24/03/2563 แขวงทางหลวงระยอง งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0503 ตอนระยอง-กะเฉด ตอน 2 ระหว่าง กม.241+795-กม.242+279 และ กม.243+974-กม.244+446 ปริมาณงาน 2แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 17/03/2563 แขวงทางหลวงระยอง งานจ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0504 ตอนกะเฉด-ป่าเตียน ตอน 2 ระหว่าง กม.266+110 - กม.266+710 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 17/03/2563 แขวงทางหลวงระยอง งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเฉด-ป่าเตียน ตอน 1 ระหว่าง กม.260+600 - กม.261+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 12/03/2563 แขวงทางหลวงระยอง จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3574 ตอนควบคุม 0201 เขาน้อย-บ้านค่าย ระหว่าง กม.14+820 - กม.16+045 ปริมาณงาน 27,000 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 12/03/2563 แขวงทางหลวงระยอง งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 363 ตอนควบคุม 0100 ตอนศูนย์ราชการระยอง-นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ระหว่าง กม.5+164 - กม.5+960 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 12/03/2563 แขวงทางหลวงระยอง งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 364 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองระยอง ระหว่าง กม.2+020 - กม.2+124 และ กม.2+778 - กม.3+178 ปริมาณงาน 2 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 11/03/2563 แขวงทางหลวงระยอง งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3145 ตอนควบคุม 0101 ตอน บ้านเพ - ท่าเรือแกลง ระหว่าง กม.2+575 - กม.3+955 ปริมาณงาน 16,548 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 11/03/2563 แขวงทางหลวงระยอง จ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (งานซ่อมไฟสัญญษณจราจร) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0501 กม.202+725 ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0503 กม.225+453 ทางหลวงหมายเลข 3191 ตอนควบคุม 0102 กม.22+246 ปริมาณงาน 3 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 11/03/2563 แขวงทางหลวงระยอง งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร(งานซ่อมไฟสัญญาณจราจร) ทางหลวงหมายเลข 3245 ตอนควบคุม 0100 ตอนอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล-เขาน้อย ตอนที่ 4 ที่ กม.7+638,ที่ กม.9+135 และที่ กม.10+316 ปริมาณงาน 3 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 39 รายการ