แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
141 24/02/2563 แขวงทางหลวงระยอง งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างบูรณะผิวทางแอสฟัลต์ทางหลวงหมายเลข 3245 ตอนควบคุม 0100 อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล - เขาน้อย ตอน 1หระหว่าง กม.3+350 - กม.4+150 ปริมาณงาน 17,600 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
142 24/02/2563 แขวงทางหลวงระยอง จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3145 ตอนควบคุม 0102 ตอนท่าเรือแกลง - แหลมแม่พิมพ์ ระหว่าง กม.24+370 - กม.26+155 ปริมาณงาน 33,150 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
143 24/02/2563 แขวงทางหลวงระยอง งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างบูรณะผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0504 ตอนกะเฉด - ป่าเตียน ระหว่าง กม.257+660 - กม.258+515 ปริมาณงาน 19,545ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
144 17/02/2563 แขวงทางหลวงระยอง งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกั้นอันตราย ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0503 ตอน ระยอง-กะเฉด ตอน 1 ระหว่าง กม.229+960-กม.230+424 และ กม.240+444-กม.241+000 ปริมาณงาน 2 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
145 17/02/2563 แขวงทางหลวงระยอง งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกั้นอันตราย ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0503 ตอน ระยอง-กะเฉด ตอน 1 ระหว่าง กม.229+960-กม.230+424 และ กม.240+444-กม.241+000 ปริมาณงาน 2 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
146 13/12/2562 แขวงทางหลวงระยอง จ้างเหมาทำการโครงการติดตั้งและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3245 ตอนอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล - เขาน้อย ระหว่าง กม.5+270-กม.5+910 , กม.10+860 - กม.11+900 แลั กม.14+060 - กม.15+380 ปริมาณงาน 156 ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
147 12/02/2562 แขวงทางหลวงระยอง งานจ้างเหมาโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง งานผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลัก นำทางยางพาราแบบสี่เหลี่ยม (Natural Rubber Guide Post) ทางหลวงหมายเลข 3139 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านแลง - หาดใหญ๋ ระหว่าง กม.0+000 - กม.21+234 , ทางหลวงหมายเลข 3145 ยกเลิกแผน
148 12/02/2562 แขวงทางหลวงระยอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงระยอง เพื่องานจ้างเหมาผลิต พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1,175 ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
149 06/02/2562 แขวงทางหลวงระยอง งานจ้างเหมาโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง งานผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลัก นำทางยางพาราแบบสี่เหลี่ยม (Natural Rubber Guide Post) ทางหลวงหมายเลข 3139 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านแลง - หาดใหญ๋ ระหว่าง กม.0+000 - กม.21+234 , ทางหลวงหมายเลข 3145 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
150 19/12/2561 แขวงทางหลวงระยอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ งานยกระดับมาตรฐานทางและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3471 ตอนควบคุม 0100 ตอน บางบุตร - ชุมแสง ระหว่าง กม.29+760 - กม.29+930 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 141 ถึง 150 จาก 154 รายการ