แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
11 21/10/2565 แขวงทางหลวงระยอง งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 36 ตอนควบคุม 0201 ตอน มะขามคู่ - มาบข่า ระหว่าง กม.34+155 - กม.35+555 ปริมาณงาน 1 แห่ง (82 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
12 21/10/2565 แขวงทางหลวงระยอง งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0503 ตอน ระยอง - กะเฉด ตอน 4 ระหว่าง กม.243+222 - กม.243+942 ปริมาณงาน 1 แห่ง (42 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
13 21/10/2565 แขวงทางหลวงระยอง งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3143 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านค่าย - หนองละลอก ตอน 2 ระหว่าง กม.12+430 - กม.13+235 ปริมาณงาน 1 แห่ง (24 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
14 21/10/2565 แขวงทางหลวงระยอง งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 344 ตอนควบคุม 0201 ตอน คลองเขต - กระแสบน ระหว่าง กม.90+552 - กม.92+720 ปริมาณงาน 1 แห่ง (72 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
15 21/10/2565 แขวงทางหลวงระยอง งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0503 ตอน ระยอง - กะเฉด ตอน 3 ระหว่าง กม.238+376 - กม.238+664 ปริมาณงาน 1 แห่ง (18 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
16 19/10/2565 แขวงทางหลวงระยอง งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงวังจันทร์ พร้อมสิ่งประกอบ ทางหลวงหมายเลข 344 ตอนควบคุม 0201 ตอน คลองเขต - กระแสบน ที่ กม.78+316 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
17 12/10/2565 แขวงทางหลวงระยอง งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3143 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านค่าย - หนองละลอก ระหว่าง กม.11+748 - กม.14+041 ปริมาณงาน 1 แห่ง (27,264 ตร.ม.) ยกเลิกแผน
18 12/10/2565 แขวงทางหลวงระยอง งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3143 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านค่าย - หนองละลอก ตอน 1 ระหว่าง กม.6+135 - กม.9+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง (37,668 ตร.ม.) ยกเลิกแผน
19 12/10/2565 แขวงทางหลวงระยอง จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3143 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านค่าย - หนองละลอก ตอน 1 ระหว่าง กม.5+785 - กม.9+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง (41,868 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
20 12/10/2565 แขวงทางหลวงระยอง งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3143 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านค่าย - หนองละลอก ระหว่าง กม.11+495 - กม.14+041 ปริมาณงาน 1 แห่ง (30,300 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 11 ถึง 20 จาก 154 รายการ