แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
71 11/11/2563 แขวงทางหลวงระยอง งานจ้างเหมาทำการเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 363 ตอนควบคุม 0100 ตอน ศูนย์ราชการระยอง - นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ระหว่าง กม.5+100 - กม.7+760 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
72 11/11/2563 แขวงทางหลวงระยอง งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (ซ่อมไฟฟ้าแสงว่าง) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเฉด - นายายอาม ตอน 16 ระหว่าง กม.270+828 - กม.271+285 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
73 11/11/2563 แขวงทางหลวงระยอง งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (ซ่อมไฟสัญญาณจราจร) ทางหลวงหมายเลข 3574 ตอนควบคุม 0201 ตอน เขาคันทรง - บ้านค่าย ตอน 1 ระหว่าง กม.14+542 - กม.14+543 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
74 11/11/2563 แขวงทางหลวงระยอง งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0504 ตอน กระเฉด - นายายอาม ตอน 7 ระหว่าง กม.256+902 - กม.257+430 ปริมาณงาน 1 เเห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
75 11/11/2563 แขวงทางหลวงระยอง งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (ซ่อมไฟสัญญาณจราจร) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเฉด - นายายอาม ตอน 19 ระหว่าง กม.275+676 - กม.75+677 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
76 11/11/2563 แขวงทางหลวงระยอง งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเฉด - นายายอาม ตอน 5 ระหว่าง กม.253+462 - กม.253+930 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
77 11/11/2563 แขวงทางหลวงระยอง งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเฉด - นายายอาม ตอน 3 ระหว่าง กม.251+814 - กม.252+174 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
78 11/11/2563 แขวงทางหลวงระยอง งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0504 ตอน กระเฉด - นายายอาม ตอน 6 ระหว่าง กม.255+660 - กม.256+248 ปริมาณงาน 1 เเห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
79 11/11/2563 แขวงทางหลวงระยอง งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเฉด - นายายอาม ตอน 1 ระหว่าง กม.280+014 - กม.282+007 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
80 11/11/2563 แขวงทางหลวงระยอง งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0504 ตอน กระเฉด - นายายอาม ตอน 8 ระหว่าง กม.257+430 - กม.258+336 ปริมาณงาน 1 เเห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 71 ถึง 80 จาก 154 รายการ