f
title
แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
91 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 19/08/2564 44,960.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
92 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 19/08/2564 30,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
93 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 19/08/2564 35,640.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
94 แขวงทางหลวงระยอง จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องจักร จำนวน 9 รายการ หมายเลขกรม 44-0675-18-3 17/08/2564 9,910.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
95 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 17/08/2564 192,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
96 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 17/08/2564 92,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
97 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 17/08/2564 42,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
98 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 16/08/2564 74,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
99 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 11/08/2564 57,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
100 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 11/08/2564 187,250.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
101 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 47 รายการ 10/08/2564 81,426.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
102 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ 10/08/2564 20,650.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
103 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ 04/08/2564 64,770.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
104 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 06/08/2564 16,040.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
105 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 06/08/2564 27,210.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 91 ถึง 105 จาก 1,108 รายการ