f
title
แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
76 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 06/09/2564 19,996.90 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
77 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 03/09/2564 11,150.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
78 แขวงทางหลวงระยอง จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องจักร จำนวน 2 รายการ หมายเลขกรมฯ 46-7162-21-5 02/09/2564 5,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
79 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 02/09/2564 181,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
80 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 02/09/2564 97,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
81 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ 27/08/2564 20,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
82 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 25/08/2564 5,896.80 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
83 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 25/08/2564 11,793.60 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
84 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 25/08/2564 59,060.50 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
85 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ 25/08/2564 48,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
86 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 24/08/2564 252,017.10 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
87 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 19/08/2564 44,960.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
88 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 04/08/2564 55,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
89 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุยางยนต์เพื่อใช้กับเครื่องจักร หมายเลขกรมฯ 23-6145-97-1 จำนวน 3 รายการ 20/08/2564 31,920.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
90 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุยางยนต์ เพื่อใช้กับเครื่องจักร หมายเลขกรมฯ 74-6130-09-1 จำนวน 3 รายการ 20/08/2564 51,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 76 ถึง 90 จาก 1,108 รายการ