f
title
แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
61 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 27/09/2564 95,740.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
62 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ 27/09/2564 64,665.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
63 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 23/09/2564 198,332.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
64 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 23/09/2564 6,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
65 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 22/09/2564 58,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
66 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 20/09/2564 117,186.40 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
67 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 20/09/2564 153,044.50 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
68 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 17/09/2564 29,946.50 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
69 แขวงทางหลวงระยอง จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องจักร จำนวน 2 รายการ หมายเลขกรมฯ 77-6195-14-8 17/09/2564 13,910.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
70 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 15/09/2564 59,700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
71 แขวงทางหลวงระยอง จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 2 รายการ 14/09/2564 40,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
72 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 13/09/2564 32,660.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
73 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 09/09/2564 139,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
74 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 09/09/2564 177,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
75 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 08/09/2564 73,640.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 61 ถึง 75 จาก 1,108 รายการ