f
title
แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
46 แขวงทางหลวงระยอง ขายทอดตลาดวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ/เครื่องตัดหญ้าชำรุด จำนวน 43 รายการ 28/10/2564 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
47 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 28/10/2564 96,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
48 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 28/10/2564 101,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
49 แขวงทางหลวงระยอง ขายทอดตลาดวัสดุเครื่องจักร/ ยานพาหนะ/เครื่องตัดหญ้าชำรุด จำนวน 43 รายการ 26/10/2564 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
50 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 20/10/2564 92,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
51 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 20/10/2564 96,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
52 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 19/10/2564 92,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
53 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 19/10/2564 257,409.90 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
54 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 19/10/2564 208,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
55 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 12/10/2564 70,202.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
56 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 06/07/2564 92,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
57 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 20/10/2564 38,745.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
58 แขวงทางหลวงระยอง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564 01/10/2564 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
59 แขวงทางหลวงระยอง การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค.2564 ถึงเดือน ก.ย.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2564 21,750.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
60 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 29/09/2564 5,680.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 46 ถึง 60 จาก 1,108 รายการ