f
title
แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
106 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 05/08/2564 20,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
107 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 9 รายการ 05/08/2564 179,740.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
108 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ 05/08/2564 64,770.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
109 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 05/08/2564 55,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
110 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 04/08/2564 6,475.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
111 แขวงทางหลวงระยอง สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 02/08/2564 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
112 แขวงทางหลวงระยอง สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 01/07/2564 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
113 แขวงทางหลวงระยอง สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 01/06/2564 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
114 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 30/07/2564 259,239.60 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
115 แขวงทางหลวงระยอง จ้างเหมาดำเนินการซ่อมไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0503 ตอน ระยอง - กะเฉด ที่ กม.227+243 (แยกพัน ร.7) ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/07/2564 54,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
116 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 23/07/2564 49,657.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
117 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 22/07/2564 92,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
118 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 2 รายการ 22/07/2564 24,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
119 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ 21/07/2564 28,280.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
120 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 21/07/2564 29,925.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 106 ถึง 120 จาก 1,108 รายการ