f
title
แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
31 แขวงทางหลวงระยอง จ้างเหมาซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 344 ตอนควบคุม 0201 ตอน คลองเขต - กระแสบน ที่ กม.81+940 ปริมาณงาน 1 แห่ง 05/11/2564 40,490.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
32 แขวงทางหลวงระยอง จ้างเหมาซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเฉด - นายายอาม ที่ กม.265+600 ปริมาณงาน 1 แห่ง 05/11/2564 42,972.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
33 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 04/11/2564 92,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
34 แขวงทางหลวงระยอง จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องจักร จำนวน 4 รายการ หมายเลขกรมฯ 77-6195-14-8 04/11/2564 15,173.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
35 แขวงทางหลวงระยอง จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องจักร จำนวน 9 รายการ หมายเลขกรมฯ 46-6816-14-2 04/11/2564 25,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
36 แขวงทางหลวงระยอง จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องจักร จำนวน 7 รายการ หมายเลขกรมฯ 23-6145-97-1 04/11/2564 30,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
37 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 03/11/2564 92,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
38 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 02/11/2564 11,310.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
39 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 02/11/2564 18,730.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
40 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 02/11/2564 12,190.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
41 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 02/11/2564 21,637.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
42 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสวดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 02/11/2564 96,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
43 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 02/11/2564 92,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
44 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 29/10/2564 47,684.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
45 แขวงทางหลวงระยอง ขายทอดตลาดวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ/เครื่องตัดหญ้าชำรุด จำนวน 43 รายการ 28/10/2564 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 31 ถึง 45 จาก 1,108 รายการ