f
title
แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงระยอง จ้างเหมาทำการงานติดตั้งหลักล้มลุกสะท้อนแสง ติดแถบสะท้อนแสงสีขาว 3 แถบ ทางหลวงหมายเลข 36 ตอนควบคุม 0201 ตอน มะขามคุ่ - มาบข่า บริเวณ กม.23+212 และ กม.31+635 ปริมาณงาน 276 ต้น 19/04/2564 498,294.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 08/04/2564 96,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงระยอง จ้างเหมาดำเนินการซ่อมไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 3245 ตอนควบคุม 0100 ตอน อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล - หนองเสือช้าง ที่ กม.9+135 (สี่แยกวังตาผิน) ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/04/2564 109,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงระยอง สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 01/04/2564 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงระยอง การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2564 ถึงเดือน มี.ค. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2564 36,138.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 30/03/2564 9,975.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 24/03/2564 43,530.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 24/03/2564 87,850.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุเชื่อเพลิง จำนวน 1 รายการ 24/03/2564 45,237.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงระยอง จ้างหมาทำการงานตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร ทางหลวงหมายเลข 3574 ตอนควบคุม 0202 ตอน เขาน้อย - บ้านค่าย ระหว่าง กม.42+478 - กม.43+634 19/03/2564 446,727.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ 18/03/2564 24,287.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 18/03/2564 96,840.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ 18/03/2564 16,733.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 17/03/2564 13,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 17/03/2564 13,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 915 รายการ