แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1รายการ 27/09/2566 119,960.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 27/09/2566 9,450.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 25/09/2566 17,830.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 21/09/2566 10,650.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 20/09/2566 31,939.35 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 20/09/2566 59,319.50 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงระยอง จ้างเหมาซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 36 ตอนควบคุม 0202 ตอน มาบข่า - ทับมา ที่ กม.44+190 ปริมาณ 1 แห่ง 20/09/2566 44,467.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงระยอง จ้างเหมาซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0504 ตอน กระเฉด - นายายอาม ที่ กม.253+975 ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/09/2566 36,744.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงระยอง จ้างเหมาซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวง 3 คอนควบคุม 0504 ตอน กระเฉด - นายายอาม ที่ กม.277+800 ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/09/2566 14,313.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงระยอง จ้างเหมาซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ระยอง - กระเฉด ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/09/2566 44,284.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 14/09/2566 30,010.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงระยอง จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ 14/09/2566 20,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 11/09/2566 95,970.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 07/09/2566 127,960.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 06/09/2566 97,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,670 รายการ