f
title
แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 08/02/2566 60,700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 07/02/2566 48,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 06/02/2566 55,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 03/02/2566 78,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 02/02/2566 51,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 01/02/2566 312,397.20 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงระยอง จ้างเหมาว่อมไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงหมายเลข 344 ตอนควบคุม 0201 ตอน คลองเขต - กระแสบน ที่ กม.91+550 ปริมาณงาน 1 แห่ง 31/01/2566 13,721.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงระยอง จ้างเหมาซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงหมายเลจ 36 ตอนควบคุม 0201 ตอน มะขามคู่ - มาบข่า ที่ กม.27+080 (ขาเข้าระยอง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 31/01/2566 48,174.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงระยอง จ้างเหมาทำงานปะซ่อม บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0504 ตอน กระเฉด - นายามอาม ระหว่าง กม.248+589 - กม.248+698 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 660.00 26/01/2566 488,565.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุเชื้องเพลิง จำนวน 1 รายการ 25/01/2566 46,512.50 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงระยอง จ้างซ่อมบำรุงหน่วยบริการตำรวจทางหลวงมาบข่า ทางหลวงหมายเลข 36 ตอนควบคุม 0201 ตอน มะขามคู่ - มาบข่า ที่กม.28+200 ปริมาณ 1 แห่ง 25/01/2566 38,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 24/01/2566 19,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 23/01/2566 70,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 23/01/2566 100,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงระยอง จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ หมายเลขกรม 44-0256-17-1 20/01/2566 6,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,514 รายการ