f
title
แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงระยอง จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ จำนวน 11 รายการ 02/04/2563 30,350.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/04/2563 31,020.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/04/2563 9,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/04/2563 67,620.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงระยอง งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 364 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองระยอง ระหว่าง กม.2+020 - กม.2+124 และ กม.2+778 - กม.3+178 ปริมาณงาน 2 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/03/2563 1,980,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/03/2563 22,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/03/2563 61,230.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/03/2563 141,350.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงระยอง จ้างเหมาทำการงานไฟสัญญาณจราจร (ติดตั้งไฟกระพริบ (ชนิดเสาสูง) พร้อมป้ายจราจร) ทางหลวงหมายเลข 3574 ตอนควบคุม 0201 ตอน เขาน้อย - บ้านค่าย บริเวณ กม.34+318 และ กม.36+526 ปริมาณงาน 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/03/2563 340,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/03/2563 53,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงระยอง ขายทอดตลาด เครื่องจักร/ยานพาหะนะ งานเงินทุนฯ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่2) 26/03/2563 25,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงระยอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0503 ตอน ระยอง-กะเฉด ตอน 2 ระหว่าง กม.241+795-กม.242+279 และ กม.243+974-กม.244+446 ปริมาณงาน 2แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 01/04/2563 3,740,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงระยอง จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0502 ตอน มาบตาพุด - ระยอง ตอน 2 ระหว่าง กม.213+400 - กม.216+990 ปริมาณงาน 1 แห่ง 31/03/2563 1,377,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2563 34,038.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2563 72,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 497 รายการ