f
title
แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุอะไหล่ยานพาหนะ หมายเลขกรม 25-6997-16-0 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/07/2563 7,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงระยอง จ้างเหมาทำการงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3574 ตอนควบคุม 0202 ตอน บ้านค่าย - ระยอง ระหว่าง กม.54+148 - กม.54+452 ปริมาณงาน 9 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2563 479,862.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงระยอง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 30/06/2563 32,420.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/06/2563 18,840.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงระยอง จ้างเหมาทำการงานไฟสัญญาณจราจร (MAINTENANCE OF TRAFFIC SIGNAL) (โดยทำการซ่อมไฟสัญญาณ) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเฉด - ป่าเตียน ที่ กม.275+676 (สี่แยกเขาดิน) ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/06/2563 385,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/06/2563 31,094.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/06/2563 48,030.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงระยอง จ้างเหมาซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3574 ตอนควบคุม 0201 ตอน เขาน้อย - บ้านค่าย ที่ กม.43+830 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/06/2563 46,683.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงระยอง จ้างเหมาซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 344 ตอนควบคุม 0201 ตอน คลองเขต - ยุบชงโค ที่ กม.85+551 และที่ กม.85+586 ปริมาณงาน 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/06/2563 69,746.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงระยอง จ้างเหมาซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3245 ตอนควบคุม 0100 ตอน อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล - เขาน้อย ที่ กม.10+316 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/06/2563 11,108.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงระยอง จ้างเหมาซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 344 ตอนควบคุม 0202 ตอน ยุบชงโค- แกลง ที่ กม.92+599 ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/06/2563 32,065.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงระยอง จ้างเหมาซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 344 ตอนควบคุม 0201 ตอน คลองเขต - ยุบชงโค ที่ กม.86+889 ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/06/2563 39,998.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงระยอง จ้างเหมาซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 344 ตอนควบคุม 0201 ตอน คลองเขต - ยุบชงโค ที่ กม.86+889 ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/06/2563 39,998.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/06/2563 92,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/06/2563 36,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 615 รายการ