f
title
แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 22/01/2564 34,034.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงระยอง จ้างเหมาตัดหญ้านบริเวณพื้นที่ร่องกลาง , เกาะกลาง และไหล่ทางซ้าย - ขวา ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเฉด - นายายอาม ที่ กม.248+000 - กม.276+700 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 249,820 ตร.ม. 22/01/2564 99,928.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงระยอง งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง) บนทางหลวงหมายเลข 344 ตอนควบคุม 0202 ตอน ยุบชงโค - แกลง ระหว่าง กม.96+640 - กม.99+821 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/01/2564 1,015,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงระยอง จ้างเหมาทำการตัดหญ้าในบริเวณพื้นที่ร่องกลาง, เกาะกลาง, และไหล่ทางซ้าย - ขวา ทางหลวงหมายเลข 344 ตอนควบคุม 0201 ตอน คลองเขต - กระแสบน ที่ กม.62+600 - กม.90+850 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 244,700 ตร.ม. 21/01/2564 97,880.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 21/01/2564 218,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงระยอง จ้างเหมาทำการติดตั้งหลักล้มลุกสะท้อนแสง ติดแถบสะท้อนแสงสีขาว ขนาด 3 นิ้ว 3 แถบ ทางหลวงหมายเลข 36 ตอนควบคุม 0202 ตอน มาบข่า - ทับมา บริเวณ กม.47+275 และทางหลวงหมายเลข 36 ตอนควบคุม 0203 ตอน ทับมา - ปลวกเกตุ บริเวณ กม.50+385 และ กม.51+315 ปริมาณงาน 235 ต้น 21/01/2564 424,495.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุเครื่องจักร จำนวน 2 รายการ หมายเลขกรมฯ 25-6788-04-3 19/01/2564 7,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุยางยนต์ จำนวน 1 รายการ หมายเลขกรมฯ 44-0676-18-4 19/01/2564 18,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุยางยนต์ จำนวน 1 รายการ หมายเลขกรมฯ 44-0675-18-3 19/01/2564 18,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงระยอง จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องจักร จำนวน 2 รายการ 19/01/2564 32,849.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุเครื่องจักร จำนวน 1 รายการ 19/01/2564 7,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 19/01/2564 62,040.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 19/01/2564 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 14/01/2564 217,830.60 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงระยอง ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 4 รายการ 12/01/2564 19,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 843 รายการ