f
title
แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 20/05/2563 การยกเลิกการเรียกขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน โดยใช้แค่บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านตัวจริงเท่านั้น
2 10/03/2563 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน 2 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ในงานสารบรรณและงานสารสนเทศ อัตราค่าจ้างวันละ 377.85 บาท ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2563
3 09/03/2563 ประกาศแขวงทางหลวงระยอง เรื่อง ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ทางหลวงหมายเลข 3471 ตอน ต.บางบุตร - ต.ชุมแสง ตอน บ.หนองพะวา - ต.ชุมแสง
4 20/01/2563 ประกาศแขวงทางหลวงระยอง เรื่อง ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ทางหลวงหมายเลข 3 ช่วง อ.บ้านฉาง - ระยอง ตอน 1 และตอน 2
5 27/12/2562 โครงการฯ 344 สาย อ.บ้านบึง-อ.แกลง ตอน บ.หนองเสือช้าง-แกลง ตอน 1 การคืนพื้นที่การก่อสร้างแล้วเสร็จ การจราจรช่วงปีใหม่ พ.ศ. 2562
6 26/12/2562 แผนที่แสดงจุดบริการห้องน้ำช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ของแขวงฯ ระยอง
7 25/12/2562 ประชุมเตรียมความพร้อมช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 โครงการฯ 25 ธ.ค. 62
8 19/12/2562 ประชุมเตรียมความพร้อมฯ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 19 ธ.ค. 2562
9 30/10/2562 ดำเนินการปรับปรุงถนนสุขุมวิท บริเวณหน้าศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 3
10 09/10/2562 ขอแจ้งแผนการเบี่ยงจราจรเพื่อขุดดินทำทางลอดบริเวณสี่แยกเนินสำลี
11 31/07/2562 ประชุมกรณีมีการร้องเรียนฯ โครงการก่อสร้าง ทล.363 31 ส.ค. 62
12 10/04/2562 สรุปผลการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3376 สาย อ.บ้านฉาง – ถนนซอย 13 ของนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง
13 04/03/2562 ประกาศแขวงทางหลวงระยอง เรื่อง ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3376 สาย อ.บ้านฉาง - ถนนซอย 13 ของนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง พร้อมทางลอดข้ามจุดตัดทางหลวง กม.1+000 - กม.23+000
14 04/03/2562 สรุปผลการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3191 ตอน ต.มาบตาพุด - อ.นิคมพัฒนา รวมทางลอดจุดตัดกับทางหลวงหมายเลข 3191 กับทางหลวงหมายเลข 3375 (เดิม) (แยกนิคมพัฒนา)
15 29/01/2562 การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3191 ตอน ต.มาบตาพุด - อ.นิคมพัฒนา รวมทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3191 กับทางหลวงหมายเลข 3375 (เดิม) (แยกนิคมพัฒนา)