f
title
แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 20/01/2563 ประกาศแขวงทางหลวงระยอง เรื่อง ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ทางหลวงหมายเลข 3 ช่วง อ.บ้านฉาง - ระยอง ตอน 1 และตอน 2
2 27/12/2562 โครงการฯ 344 สาย อ.บ้านบึง-อ.แกลง ตอน บ.หนองเสือช้าง-แกลง ตอน 1 การคืนพื้นที่การก่อสร้างแล้วเสร็จ การจราจรช่วงปีใหม่ พ.ศ. 2562
3 26/12/2562 แผนที่แสดงจุดบริการห้องน้ำช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ของแขวงฯ ระยอง
4 25/12/2562 ประชุมเตรียมความพร้อมช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 โครงการฯ 25 ธ.ค. 62
5 19/12/2562 ประชุมเตรียมความพร้อมฯ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 19 ธ.ค. 2562
6 30/10/2562 ดำเนินการปรับปรุงถนนสุขุมวิท บริเวณหน้าศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 3
7 09/10/2562 ขอแจ้งแผนการเบี่ยงจราจรเพื่อขุดดินทำทางลอดบริเวณสี่แยกเนินสำลี
8 31/07/2562 ประชุมกรณีมีการร้องเรียนฯ โครงการก่อสร้าง ทล.363 31 ส.ค. 62
9 10/04/2562 สรุปผลการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3376 สาย อ.บ้านฉาง – ถนนซอย 13 ของนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง
10 04/03/2562 ประกาศแขวงทางหลวงระยอง เรื่อง ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3376 สาย อ.บ้านฉาง - ถนนซอย 13 ของนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง พร้อมทางลอดข้ามจุดตัดทางหลวง กม.1+000 - กม.23+000
11 04/03/2562 สรุปผลการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3191 ตอน ต.มาบตาพุด - อ.นิคมพัฒนา รวมทางลอดจุดตัดกับทางหลวงหมายเลข 3191 กับทางหลวงหมายเลข 3375 (เดิม) (แยกนิคมพัฒนา)
12 29/01/2562 การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3191 ตอน ต.มาบตาพุด - อ.นิคมพัฒนา รวมทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3191 กับทางหลวงหมายเลข 3375 (เดิม) (แยกนิคมพัฒนา)
13 24/01/2562 ปิดการจราจรบริเวณสะพานข้ามแยกบ้านแลงด้านซ้ายทาง (ขาออกจันทบุรี)
14 15/01/2562 แจ้งปิดการจราจร บริเวณสี่แยกขนำไร่ ที่ กม.23+212.500
15 04/01/2562 ร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการด้านการคมนาคม?ฯ? 7? ธ.ค.? 2561?