แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 08/11/2566 #ประกาศย้ายเสาไฟฟ้าที่กีดขวางการก่อสร้างบริเวณเมืองใหม่มาบตาพุด
2 20/10/2566 ประกาศปิดช่องจราจร ทล.36
3 09/10/2566 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
4 13/09/2566 สรุปผลงานนิทรรศการสรุปแผนแม่บททางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและระบบราง ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2566-2585) ภายใต้การศึกษา MR-MAP สำหรับงานศึกษาปรับปรุงแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษ โดยใช้เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง พร้อมการศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Pre-Feasibility Study)
5 10/07/2566 ป.ป.ช. ได้ดำเนินโครงการผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและสร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
6 30/06/2566 ข้อมูลแผนงานประจำปีงบประมาณ 2566
7 21/03/2566 สรุปผลการประชุมปฐมนิเทศโครงการ การศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้นและจัดทำแผนการแก้ไขปัญหาจราจร บริเวณทางแยกขนาดใหญ่ในภูมิภาค
8 21/03/2566 สรุปผลการประชุมปฐมนิเทศ (สัมมนาครั้งที่ 1) เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรและยกระดับความปลอดภัย
9 15/03/2566 สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 การศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Pre-Feasibility Study) ภายใต้การศึกษา MR-MAP พื้นที่ภาคตะวันออก
10 14/03/2566 สรุปผลการประชุมปฐิมนิเทศโครงการ (สัมมนาครั้งที่ 1) การศึกษาจัดทำแผนพัฒนาทางเลี่ยงเมืองเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณเขตเมืองในภูมิภาค
11 07/03/2566 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง สรุปผลการประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 3) โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 กับทางหลวงหมายเลข 3377 (แยกเขาดิน) และจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 กับทางหลวงหมายเลข 3162 (แยกประแสร์)
12 28/02/2566 ประกาศปิดการจราจรชั่วคราว 3 - 4 มีนาคม 2566
13 20/02/2566 ประกาศปิดการจราจรชั่วคราว 21 - 24 กุมภาพันธ์ 2566
14 16/02/2566 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง สรุปผลการประชุมหารือมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 กับทางหลวงหมายเลข 3377 (แยกเขาดิน) และจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 กับทางหลวงหมายเลข 3162 (แยกประแสร์)
15 15/02/2566 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 การศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Pre-Feasibiltiy Study) ภายใตการศึกษา MR-MAP